Terapiapalvelu Virve Smedberg

Joudumme elämässämme monenlaisten muutosvaiheiden eteen, joskus kohtaamme myös henkistä tasapainoamme horjuttavia elämänkokemuksia, vastoinkäymisiä ja mielenliikkeitä.

Usein selviämme niistä takaisin jaloillemme omin neuvoin ja läheistemme tuella.

Joskus voi olla tarpeen puhua ulkopuoliselle, mielenterveysalan ammattilaiselle löytääkseen uusia vaihtoehtoja ja ratkaisumalleja henkisen hyvinvoinnin uudelleensaavuttamiseksi.

Tällaisissa tilanteissa olen käytettävissäsi. Toivotan Sinut tervetulleeksi keskustelemaan kanssani, ota rohkeasti yhteyttä. Käymämme keskustelut ovat ehdottoman luottamuksellisia.

Palvelut

Lyhytterapia on 8-16 terapiakäynnin kokonaisuus, jonka avulla voi löytää ratkaisuja ajankohtaisiin henkistä epämukavuutta tuottaviin ja arkista toimintakykyä haittaaviin ongelmiin, kuten unettomuuteen, stressiin, paniikkikohtauksiin tai elämäntilanteeseen liittyviin huolenaiheisiin - sellaisia voivat olla esimerkiksi ihmissuhteisiin tai työelämään liittyvät haasteet.

Pidempiä terapiajaksoja käytetään yleisesti sitkeämpien tai toistuvien psyykkisten ongelmien, kuten ahdistuneisuushäiriön tai masennuksen, hoitoon. Tuolloin terapia saattaa kestää jopa muutamia vuosia. Pitkiin terapioihin voi tietyin kriteerein anoa kuntoutuspsykoterapiatukea Kelasta.

On todettu, että terapiajakso on yleensä tehokkain silloin, kun käynnit toistuvat noin viikoittain. On yksilöllistä ja elämäntilanteesta riippuvaa, kuinka tiheä käyntiväli on tarpeen.

Joskus yksittäisistä ohjauskäynneistäkin voi olla hyötyä. Niiden avulla voi löytää vaihtoehtoisen tavan tarkastella ajankohtaista ongelmaa ja uudenlaisia ratkaisutapoja.